Cửa cuốn Titadoor PM 481K

Cửa cuốn Titadoor PM 481K

Cửa cuốn Titadoor PM 481K có kích thước: 1.5 cm x 5cm x 1.9cm, trọng lượng: 13.6kg. Chỉ dử dụng trục mạ kẽm nguyên cây dày 2.0-3.9 mm.