Mái hiên di động

Mái hiên di động

Sản phẩm mái hiên di động được sử dụng phổ biến ở mái hiên nhà ở, có tác dụng vô cùng thông minh khi có thể che mưa nắng, chịu được áp lực thậm chí của bão giông.